KMI/ZPP2 - Základy programování v Pythonu 2

TEACHING

Předmět navazuje na obsah kurzu Základy programování v Pythonu 1. Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými partiemi procedurálního programování a poskytnout jim tak základ k další programátorské praxi. Použitým procedurálním jazykem je jazyk Python, který patří mezi nejpopulárnější programovací jazyky současnosti. Na seminářích je prezentována část teorie (syntaxe a sémantika jazyka), která je pak prakticky využívána na příkladech a jednoduchých programátorských úlohách řešených studenty samostatně.

Seznam seminářů

 1. Opakování
 2. Rekurze
 3. Anomymní funkce
 4. Propojené datové struktury 1
 5. Propojené datové struktury 2
 6. 1. zápočtový úkol
 7. Ošetřování chyb při běhu programu
 8. Bitové operace
 9. Práce se soubory
 10. Organizace zdrojového kódu
 11. 2. zápočtový úkol

Zápočet

Zápočet bude udělen po splnění následujících podmínek:
 • 75% účast na seminářích, kde je docházka podmíněna aktivitou na semináři.
 • 25 bodů z programovacích úloh.

Reference

 • Lutz, M. Learning Python, 5th edition.
 • Ramalho, L. (2015). luent Python: Clear, Concise, and Effective Programming (1st Edition)
 • Hetland, M. L. (2014). Python algorithms: mastering basic algorithms in the Python language (2nd Edition).
 • Trnečka. M. (2021). Základy programování v Pythonu: druhá část