6. seminář - 1. zápočtový úkol

TEACHINGZPP2

Pomocí následujících struktur implementujte reprezentaci matice s m řádky a n sloupci.

Structs

První struktura uchovává počet řádků matice, počet sloupců matice, odkaz na první řádek a první sloupec v matici. Druhá struktura uchovává index řádku nebo sloupce a odkaz na další řádek (sloupec), případně první hodnotu na řádku (sloupci). Poslední struktura uchovává nenulovou hodnotu v matici, číslo sloupce a řádku a odkaz na další hodnotu v řádku a sloupci.

Příklad

Propojení datových struktur pro matici matrix je ukázáno na následujícím obrázku. Matrix reprezentation

Bodování

Za úkol je možné získat 20 bodů, kde 10 bodů student obdrží za návrh struktur a dalčích 10 bodů za správné propojení struktur pro reprezentaci matice. Body se budou strhávat za:

  • Nedodržení konvencí jazyka python: - 2 body.
  • Nedělení kódu do jednotlivých funkcí: - 2 body.
  • Používání "magických kosntant": - 2 body.

Hotové řešení zašlete do 17:00 12. 4. 2022 SEČ na email: roman.vyjidacek@upol.cz s predmětem ZPP2_01. Při pozdním odevzdáním bez předchozí domluvy nebo opisování bude student ohodnocen 0 body.