KMI/JJ2 - Jazyk Java 1

TEACHING

Seznam seminářů

 1. Základní konstrukce
 2. Objektově orientované programování
 3. Rozhraní a polymorfismus
 4. Dědičnost, rozsahy platnosti
 5. Výčtové typy
 6. Testování, dokumentace
 7. Kolekce 1
 8. Generické typy a metody, kolekce 2
 9. Kolekce 3
 10. Výjimky + Optional
 11. Streamy, práce se soubory, std. knihovna
 12. Lambda výrazy, funkční rozhraní, vnořené a anonymní třídy, Stream API

Zápočet

Zápočet bude udělen po splnění následujících podmínek:
 • Splnění všech úkolů zadaných na seminářích.

Odevzdávání úkolů

 • Forma bude specifikována u každého úkolu.
 • Na vybracování budete mít týden až 14 dní.
 • Plagiátorství bude trestáno