12. seminář - Lambda výrazy, Stream API

TEACHINGJJ2

Lambda výrazy

 • Obvyklý tutoriál.
 • Anonymní funkce.
 • Souvisejí s anonymními třídami (uvidíme později).
 • First class citizen:
  • lze je vracet z funkcí,
  • lze je předávat jako argumenty,
  • lze je brát jako anonymní hodnotu,
  • lze je ukládat do proměnných a datových struktur.

Nejdříve ale musíme projít několik funkcionálních rozhraní pro nejběžnější typy anonymních funkcí.

Co si z toho odnést? (A, B, C jsou nějaké objektové typy, () je prázdný typ)

 • Supplier<A>: () → A
 • Consumer<A>: A → ()
 • Callable<A>: () → A throws Exception
 • Function<A,B>: A → B
 • BiFunction<A,B,C>: A, B → C
 • Predicate<A>: A →  boolean
 • UnaryOperator<A>: A → A
 • BinaryOperator<A>: A, A → A

Plus existují specifické verze pro nejčastější typy argumentů. Navíc Runnable:

 • Runnable: () → ()

Případně lze vytvořit vlastní funkcionální rozhraní:

 • jediná abstraktní metoda (to je deklarace funkce, kterou budeme dodávat),
 • případný statický obsah,
 • je vhodné rozhraní označit anotací @FunctionalInterface.

Všechna rozhraní výše jsou funkcionální rozhraní. Každá anonymní funkce reprezentuje nějaké funkcionální rozhraní.

Stream API

 • Práce s “kolekcemi” ve funkcionálním stylu:
  • líné vyhodnocování (nic se nevyhodnotí, dokud to není nutné)
  • imutabilita (jen strukturální !),
  • implicitní paralelismus (stream není kolekce, má jiná pravidla),
  • pipeline (operace na streamu lze řetězit - mocné v kombinaci s předchozími vlastnostmi),
  • agregační operace vs iterator (stream není Iterable).
 • Dokumentace stream API.
 • Tutoriál ke stream API.
 • Ukázka z hodiny.

Vnořené třídy

 • Třída deklarovaná uvnitř jiné třídy
 • Všeříkající dokumentace.
 • Vntřní (třída ve třídě) vs lokální (třída v metodě) vs anonymní (nepojmenovaná lokální, rovnou instanciovaná)
 • Anonymní implementace funknčího rozhraní vs lambda
 • Co je k čemu?
 • Ukázka

Úkoly

Pomocí streamů a lambda výrazů upravte RPN kalkulačku z předchozího semináře.