3. seminář - Rozhraní

TEACHINGJJ1

Polymorfismus

 • Na objekt lze nahlížet z více úhlů pohledu - může být instancí více různých tříd a rozhraní (s omezeními, viz dále). Např. jeden člověk může být úředník, manžel i skaut - a dle aktuální situace tedy mít různé vlastnosti a možnosti.
 • Více tříd může mít stejné metody. Např. metodu toString() mají všechny objekty (všechny instance všech tříd).
 • Metoda jednoho názvu může mít více verzí s různými seznamy argumentů (už jste viděli).

Rozhraní (interface)

 • Umožňuje vynutit, aby nějaké třídy implementovaly nějaké metody (kontrakt). Typicky nějaká abstraktní vlasnost, kterou mohou mít různé spolu vůbec nesouvisející třídy.
 • Příklad rozhraní Comparable zajišťuje, že třída implementuje vše potřebné k porovnávání jejich instancí.
 • Typicky nejsme schopni říct, jak to jednotlivé konkrétní třídy budou dělat. Tedy konkrétní implementace těchto metod může být úplně odlišná pro různé třídy.
 • Interface v Javě nemůže obsahovat žádné atributy kromě konstant. Veřejné třídní (static) metody mohou mít implementaci, veřejné instančí metody také, ale musí být označeny klíčovým slovem default. Soukromé metody mohou mít implementaci.
 • Každá třída může implementovat více rozhraní. Klíčové slovo implements.
 • Rozhraní nemůže být final, ale podobně jako sealed třídy existují od Java 17 i sealed rozhraní.
 • Instance rozhraní je každá instance každé třídy, která toto rozhraní implementuje.

Deklarace rozhraní


  interface AreaAndCircuitComputable {
    public double getArea();
    public double getCircuit();
  }

Implementace rozhraní


  class Square implements AreaAndCircuitComputable {
    
    double side;
    
    Square(double side) {
      this.side = side;
    } 
   
    public double getArea() {
      return side * side;
    }
    
    public double getCircuit() {
      return 4 * side;
    }
  }
  
  class Circle implements AreaAndCircuitComputable {
    
    Point center;
    
    double radius;
    
    Square(Point center, double Radius) {
      this.side = side;
    } 
   
    public double getArea() {
      return side * side;
    }
    
    public double getCircuit() {
      return 4 * side;
    }
  }
  
  class Main {
    public static void main(String[] args) {
      AreaAndCircuitComputable[] shapes = {
        new Square(10),
        new Square(20),
        new Circle(new Point(1, 2), 30),
        new Circle(new Point(10, 33), 22.2)
      };

      double totalArea = 0;

      for (AreaAndCircuitComputable shape : shapes) {
        totalArea += shape.getArea();
      }

      System.out.println("Total Area is: " + totalArea);
    }
  }

Úkoly

Navrhněte vhodné třídý a rozhraní tak, aby jednotlivých tříd bylo možné stejným způsobem získat informaci pro následující UI komponenty:

předměty a přestávka, zkoušky

Pro výpočet časového untervalu můžete použít následující kód:


  LocalDateTime begin = LocalDateTime.of(2022, 10,6, 9, 38);
  LocalDateTime end = LocalDateTime.now();
  
  // Casovy interval
  Duration duration = Duration.between(begin, end);
  
  // Casovy interval v hodinach
  System.out.print(duration.toHours() + " h,");
  // Casovy interval v minutach
  System.out.print(duration.toMinutes() + " min,");