5. seminář - Výčtové typy

TEACHINGJJ1

Metody s proměnným počtem argumentů

V javě je možné definovat metodu s proměnným počtem argumentů. Definice vypadá následovně:


  int sum(int ... numbers) {
    int result = 0;
    for (int number : numbers) {
      result += number;
    }
    return result;
  }

Enum (výčtové typy)

 • Programátorem definovaný konečně-hodnotový datový typ.
 • V Javě může mít každá hodnota enumu nějaké své vlastnosti.
 • Můžeme přidat i metody.
 • Nelze vytvářet nové instance. Tj instance jsou právě naše prvky výčtu.
 • Nelze dědit.
 • Lze přes ně iterovat (statická metoda values() vrátí všechny prvky enumu).

Definice výčtového typu


  public enum Weekday {
    //nejprve výčet prvků (máme-li konstruktor s parametry, tak v závorkách je předáme
    MONDAY(1, "Monday"),
    TUESDAY(2, "Tuesday"),
    WEDNESDAY(3, "Wednesday"),
    THURSDAY(4, "Thursday"),
    FRIDAY(5, "Friday"),
    SATURDAY(6, "Saturday"),
    SUNDAY(7, "Sunday"); //jsou to konstanty, dle konvencí píšeme velkým
  
  
    // Pomocné atributy
    private int index; 
  
    private String description;
    
    // Konstruktor (privátní, funguje jen pro konstatny výše, 
    // zkuste jej zavoalt sami níže...)
    Weekday(int index, String description){
      this.index = index;
      this.description = description;
    }
  
    public int getIndex() {
      return index;
    }
  
    public String getDescription() {
      return description;
    }
  
    public boolean isBestDay(){
      return this.equals(THURSDAY);
    }
  
    // Muzeme definovat staticke metody
    public static void tryMe(){
      //Weekday weekday = new Weekday(3, "Wednesday"); // ... nepůjde
    }
  }

Použití


  public static void main(String[] args) {
    WeekDay day = WeekDay.MONDAY;
    
    switch (day) {
      case MONDAY:
        System.out.println("I hate mondays.");
        break;
        .
        .
        .
      case SUNDAY:
        System.out.println("Moday tomorrow again!");
        break;
    }
  }

Příklad z minulého semináře vyřešený pomocí výčtových typů si můžete stáhnout zde.

Úkoly

Napište statickou metodu String formatStr(String format, Object... args), která vrátí řetězec, kde budou nahrazeny podřetězce %<cislo> hodnotou příslušného argumentu. <cislo> může být libovolné nezáporné číslo.

Příklad:


  formatStr("A: %0; B: %1", 1, 1.6); // ===> "A: 1; B: 1.6"

Napište třídu AnimalFarm evidující informace o zvířatech na statku. Třída bude mít dvě metody:

 • add -- přidá do seznamu zvíře a o něm následující informace: jméno, druh zvířete, pohlaví.
 • list -- vypíše seznam zvířat ve tvaru:
  
    Alík je pes a dělá "haf-haf".
    Bobík je kačena a dělá "ga-ga".
    Chubaka je fena a dělá "haf-haf".
    Donald je kačer a dělá "ga-ga".   
  
  

Navrhěte vhodné výčtové typy pro reprezentaci zvířat.