9. seminář - Kolekce 3

TEACHINGJJ2

Kolekce v Javě

  • Obrázek s třídami a rozhraními souvisejícími s kolekcemi.
  • Rozhraní Collection.
  • Rozhraní List.
  • Rozhraní Set.
  • U všech odkazů výše si všimněte, že v dokumentaci (nahoře) jsou všechny kolekce, které dané rozhraní implementují, a další rozhraní, které jej rozšiřují. Doporučuji si to alespoň pročíst, abyste tušili, co je k dispozici.
  • I pro kolekce je pěkný tutoriál.

Úkoly

  1. Vytvořte množinu (Set) bodů (použijte třídu Point z minulých cvičení) a přesvědčte se, zda-li obsahuje duplicity. (Body zvolte tak, aby minimálně dva měly stejné souřadnice.)
  2. Rozšiřte třídu Point z minulých cvičení tak, aby vhodně překryla metody Object.equals a Object.hashCode.
  3. Vytvořte množinu bodů jako v kroce 1. a přesvědčte se, že neobsahuje duplicity.

Implementujte statickou metodu Map<String, Integer> freq(String s), která vrací četnost slov v daném textu, mezery, čísla a interpunkci ignorujte, tj. chápejte je jako oddělovače slov.

Implementujte statickou metodu Map<String, Integer> freqIgnoreCase(String s), která se chová stejně jako metoda freq, ale nerozlišuje velká a malá písmena.

Implementuje jednoduchou RPN kalkulačku. Implementujte ji jako metodu int rpnCalc(String expr), kde jako argument bude předaný výraz v postfixové notaci (např. "1 2 3 + +" nebo "1 32 + 42 * 5 + 66 -") a na výstupu bude hodnota výrazu. Kalkulačka by měla fungovat následovně. Výraz je rozložen na jednotlivé atomy a potom je procházen zleva doprava. Pokud je nejlevější prvek číslo, je jeho hodnota uložena na zásobník, je-li to operátor, jsou odebrány ze zásobníku dvě hodnoty a je provedena příslušná operace. Výsledná hodnota je uložena na zásobník. Pro jednoduchost uvažujme pouze celá čísla a binární operace +, -, *, /.

Rozšiřte předchozí úkol tak, aby metoda int rpnCalc(String expr, Map <String, Integer> variables) měla ještě jeden argument představující vazby proměnných. Pokud bude nalezen atom představující proměnnou, bude příslušná hodnota uložena na zásobník. Např. "1 foo +" přečte hodnotu "foo" z argumentu variables.

Vyřešené úkoly budou zkontrolovány na semináří.