KMI/TMAP - Tvorba Mobilních Aplikací

TEACHING

Kurz seznamuje studenty se základy tvorby mobilních aplikací pro nejrozšířenější mobilní platformy, zejména pak s vývojem pro operační systém Android. Studenti jsou seznámeni se standardními vývojovými nástroji a obecnými zásadami tvorby aplikací pro mobilní telefony a tablety. Dále se kurz věnuje specifikům vývoje pro platformu iOS a multiplatformnímu vývoji.

Seznam cvičení

  1. Představení platforem
  2. Programovací jazyky Kotlin a Swift
  3. Programovací jazyky Kotlin a Swift 2
  4. První aplikace
  5. Komponenty: List, TableView

Zápočet

Zá́počet bude udělen za netriviální mobilní aplikaci (iOS, Android, Multiplatformní)
  1. Schvalení projektu do 31. 3. 2023.
  2. Odevzdání projektu do 12. 5. 2023.