KMI/TMAP - Tvorba Mobilních Aplikací

TEACHING

Kurz seznamuje studenty se základy tvorby mobilních aplikací pro nejrozšířenější mobilní platformy, zejména pak s vývojem pro operační systém Android. Studenti jsou seznámeni se standardními vývojovými nástroji a obecnými zásadami tvorby aplikací pro mobilní telefony a tablety. Dále se kurz věnuje specifikům vývoje pro platformu iOS a multiplatformnímu vývoji.

Seznam cvičení

  1. Představení platforem
  2. Programovací jazyky Kotlin a Swift
  3. Programovací jazyky Kotlin a Swift 2
  4. První aplikace
  5. Komponenty: List, TableView
  6. Persistence dat
  7. Architektura aplikací
  8. Síťové služby

Zápočet

Zá́počet bude udělen za netriviální mobilní aplikaci (iOS, Android, Multiplatformní)
  1. Schvalení projektu do 31. 3. 2023.
  2. Odevzdání projektu do 30. 5. 2023.