11. seminář - Práce s binárními soubory

TEACHINGZPC2

Obsah binárního souboru

V binárních souborech jsou data zapsána ve stejné podobě, jako jsou v paměti. Pokud bychom si vzali hodnotu 123456 typu int a zapíšeme ji do textového souboru, tak se napíše řetězec "123456". Pokud zapíšeme hodnotu v binárním módu,tak se zapíšou 4 bajty 0...11110001001000000. Při otevírání binárních souborů používáme navíc v módu b.

Výhody a nevýhody binárních souborů

Binární soubory typicky zabírají méně místa než nekomprimovaný textový soubor. Práce s binárními soubory je rychlejší: např. nepotřebujeme znaky ”123456” převádět na číslo. Bohužel ne vždy jsou přenositelné na jiný počítač kvůli různě velkým typům.

Zápis binárních dat

K zápisu binárních dat slouží funkce fwrite, která vrací počet úspěsně zapsaných prvků a má hlavičku:

 
  size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t count, FILE *stream);
  
  // ptr  - Ukazatel na data která se mají zapsat do souboru.
  // size  - Velikost v bajtech jednotlivých prvků k zápisu.
  // count - Počet prvků (každý velikosti size) určených k zápisu.
  // stream - Soubor pro zápis.

Příklad zápisu

  
  int numbers[] = {-1, 1, 9, 15, 16, 31};
  
  // otevreme soubor pro zapis binarnich dat
  FILE* file = fopen("numbers.dat", "wb");
  
  // zapiseme 6 polozek typu (velikosti) int,
  // ktera zacinaji na adrese "numbers" (=zacatek pole)
  fwrite(numbers, sizeof(int), 6, file);

  fclose(file);

Obsah souboru

Binární soubor nemá smysl otevírat v běžném textovém editoru. Ale existují editory, které binární soubory zobrazí v hexa zápise. Po zápisu čísel -1, 1, 9, 15, 16, 31 bychom tak mohli dostat:


  ffff ffff 0100 0000 0900 0000 0f00 0000
  1000 0000 1f00 0000

Příklad zápisu jedné proměnné


  double number = 3.14;
  FILE* file = fopen("numbers.dat", "wb");
  
  // Pozor, musime predat adresu. Identifikator pole je adresa
  // ale u bezne promenne musime adresu vynutit operatorem &
  // Pocet nastavime na 1, protoze ukladame 1 polozku.
  fwrite(&number, sizeof(double), 1, file);

  fclose(file);

Čtení binárních dat

Ke čtení binárních dat slouží funkce fread, která vrací počet úspěsně zapsaných prvků a má hlavičku:


  size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t count, FILE *stream);
  
  // ptr  - Je adresa paměti, kam se mají data načíst. 
  // size  - Udává velikost jednoho přečteného prvku. 
  // count - Je počet přečtených prvků.
  // soubor - Je ukazatel na soubor, ze kterého se čte.


Příklad čtení dat


  // Obsah souboru: -1, 1, 9, 15, 16, 31
  
  #define SIZE 6
  
  int loaded_numbers[SIZE];
  //nebo
  int *loaded_numbers = (int*) malloc(SIZE * sizeof(int));
  
  // otevreme pro cteni v binarnim rezimu!
  FILE* file = fopen("numbers.dat", "rb");

  // Precteme 6 polozek typu int do pole nactena_cisla
  // nactena_cislaje ukazatel na zacatek pole
  fread(loaded_numbers, sizeof(int), SIZE, file);

  // Vytiskne se: -1, 31
  printf("%i, %i\n", loaded_numbers[0], loaded_numbers[5]);
  
  fclose(file);

Příklad čtení jedné proměnné


  // V souboru je 3.14
  // Otevreme soubor pro cteni v binarnim rezimu
  FILE* file = fopen("number.dat", "rb");

  // Promenne, do ktere nacteme cislo
  double number;

  // Musime predat adresu, kam to nacteme
  // Nacteme jednu polozku o velikost double
  fread(&number, sizeof(double), 1, file);

  // Vypise se 3.14
  printf("%g\n", number);
  fclose(file);

Uložení/čtení více proměnných


  int number = 213, loaded_number;
  char string[] = "ahoj", loaded_string[5];
  
  // zapis do souboru
  FILE *file = // ... Otevreni souboru pro zapis
  fwrite(&number, sizeof(int), 1, file); // zapiseme int
  fwrite(string, sizeof(char), 5, file); // zapiseme reteze
  fclose(file);
  
  // soubor ma velikost 4 + 5 = 9 bajtu
  // obsah: <int><char><char><char><char><char>
  // zpetne precteme
  file = // ... Otevreni souboru pro cteni
  fread(&loaded_number, sizeof(int), 1, file); // precteme int
  fread(loaded_string, sizeof(char), 5, file); // precteme reteze
  fclose(file);
  printf("%i, %s\n", loaded_number, loaded_string);

Posun pozice v souboru

Pomocí funkce fseek můžeme hýbat s aktuálním pozicí v souboru.


  int fseek(FILE * stream, long int offset, int origin);
  
  // offset - Počet bajtů (může být i záporné číslo) o kolik se má změnit aktuální pozice.
  // origin - Udává výchozí pozici. Můžeme použít konstanty:
  //      SEEK_SET – od začátku souboru
  //      SEEK_CUR – od aktuální pozice 
  //      SEEK_END – od konce souboru

Příklad


  // Obsah souboru: -1, 1, 9, 15, 16, 31
  FILE* file = fopen("numbers.dat", "rb");
  int number;
  // Posuneme se o dva inty dopredu od zacatku
  fseek(file, 2 * sizeof(int), SEEK_SET);
  fread(&number, sizeof(int), 1, file);
  printf("%i\n", number); // 9
  
  // Posuneme se o jeden int dopredu od aktualni pozice
  fseek(file, sizeof(int), SEEK_CUR);
  fread(&number, sizeof(int), 1, file);
  printf("%i\n", number); // 16

Posun zpět


  // Obsah souboru: -1, 1, 9, 15, 16, 31
  FILE* file = fopen("numbers.dat", "rb");
  int number;
  // Vratime se zpet o jeden int
  fseek(file, -sizeof(int), SEEK_END);
  
  // precteme posledni int v souboru
  fread(&number, sizeof(int), 1, file);
  
  // vytiskne se 31
  printf("%i\n", number);

Zjištění pozice

Funkce ftell vrací aktuální pozici v souboru.


  long ftell(FILE* stream);

Příklad


  FILE* file = fopen("number.dat", "rb");
  int number;
  
  // vytiskne 0, jsme na zacatku
  printf("%lu\n", ftell(file));
  fread(&number, sizeof(int), 1, file);
  
  // Vytiskne 4, posunuli jsme se o 1 int (pokud ma int 4 B)
  printf("%lu\n", ftell(file));
  fseek(file, -sizeof(int), SEEK_END);
  
  // Vytiskne 20
  printf("%lu\n", ftell(file));
  fclose(file);

Standardní proudy

Funkce printf tiskne na tzv. standardní výstup. To není nic jiného, než ukazatel na soubor, tj. FILE*, který je definovaný v stdio.h:


  // Standardní vstup
  FILE* stdin;
  // Standardní výstup
  FILE* stdout;
  // Standardní chyba
  FILE* stderr;
  
  // Tyto zápisy jsou tak totožné:
  printf("%i, %g\n", 10, 5.47);
  fprintf(stdout, "%i, %g\n", 10, 5.47);

Úkoly

Napište program, který́ uloží čísla od 0 do 9 do binárního i textového souboru. Zjistěte velikosti těchto souborů obdobně, jako v předchozím příkladu. Otevře si tyto soubory v textovém editoru.
Napište program, který uloží číslo 1234567 do binárního i textového souboru. Zjistěte velikosti těchto souborů obdobně, jako v předchozím příkladu. Proč je v minulém případě velikost binárního souboru větší a v tomto ne?
Napište program, který do binárního souboru uloží pole desetinných čísel (záleží na vás, jak velké).
Napište program, který z desetinných čísel uložených v binárním souboru (například vytvořeného v předchozí ůloze) spočítá průměr. Měl by být napsán obecně, aby fungoval i když nebudeme vědět, kolik je v souboru čísel.