4. seminář - Větvení programu, cykly

TEACHINGZPC1

Bonusový úkol

Pro čísla a a b vypište všechna čísla větší než a a menší než b, která se čtou stejně zezadu jako zepředu (taková číslou jsou např. 12321, 1001).

Požadavky

 • Zdrojový kód bonusového úkolu musí být správně naformátován
 • Za špatné formátování se sthávají body. S formátováním Vám pomůže vývojové prostředí.
 • Odevzdání na 4. nebo 5. semináři.

Úkoly

Napište program, který aproximuje hodnotu čísla π pomocí Gregory-Leibnitzovi aproximace jako součet prvních 100 členů sumy

Gregory-Leibnitz formula

Napište program, který pro číslo n vypíše trojúhelník podle vzorů v následujících příkladech.


  Zadejte velikost: 4

  1
  12
  123
  1234

  1
  2 3
  4 5 6
  7 8 9 10

    *
   * *
   * * *
  * * * *