3. seminář - Větvení programu, cykly

TEACHINGZPC1

Cykly

V programu často potřebujeme opakovat určitou část kódu. Potřebujeme tedy kontrukci která nám to umožní a to jsou cykly.


  // Cyklus while
  // Telo cyklu se opakuje pokud plati podminka.

  while (podminka) {
    // telo cyklu
  }


  // Cyklus do-while
  // Je analogicky k cyklu while s tim rozdilem ze se podminka testuje az po provedeni tela.
  // To znamena ze telo cyklu se provede alespon 1.

  do {
    // telo cyklu
  } while (podminka)

  // Cyklus for
  // Prikazy init se provedou pred zapocetim cyklu
  // Prikazy iter se provedou po dokonceni tea cyklu
  // Podminka ma stejnou funkci jako u cyklu while.

  for (init; podminka; iter) {
    // telo cyklu
  }


  // PRIKLADY

  // Vypiseme cisla 0 az 9

  for(int j = 0; j < 10; j = j + 1) {
    printf("%i ", j);
  }

  int j = 0;

  while(j < 10) {
    printf("%i ", j);
    j = j + 1;
  }

  // V cyklech je mozne pouzit prikazy break a continue.
  // Break ukonci vykonavani cyklu
  // Continue pokracuje ve vykonavani dalsi iterace (kolo)

  // Vypiseme cisla 0 az 9 ale vynechame nasobky 3
  for (int j = 0; j < 10; j = j + 1) {
    if (j % 3 == 0) {
      continue;
    }
    printf("%i ", j);
  }

  // Pokud bychom pouzili break misto continue tak by program nevypsal zadnou hodnotu. Zkuste se zamyslet proc.

Dodatek k aritmetickým operacím

Pokud chceme v cyklu (nebo kdekoliv jinde) inkremetovat, nebo-li přičíst 1, můžeme k tomu použít několik konstrukcí:


  int j = 0;

  // Jiz zname
  j = j + 1;

  // Inkementace
  j++;
  ++j;

  // Dekrementace
  j--;
  --j;

  // Dalsi moznost, kde muzeme pricitat libovolnou hodnotu
  j += 1;
  j += 10; // Ekvivaletni s j = j + 10


  // Vyse uvedenou konstrukci pouzit i s artimetickymi operacemi *, -, /,

  j *= 10; // j = j * 10


  // Cyklus vyse muzeme upravit nasledovne

  for (int j = 0; j < 10; j += 1) {
    if (j % 3 == 0) {
      continue;
    }
    printf("%i ", j);
  }

  // nebo

  for (int j = 0; j < 10; j++) {
    if (j % 3 == 0) {
      continue;
    }
    printf("%i ", j);
  }


Úkoly

Napište v jazyku C program, který pro zadané číslo vypíše na obrazovku všechny jeho násobky menší nebo rovny číslu 100.


  Zadejte cislo: 7
  Nasobky zadaneho cisla:
   7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98

Napište v jazyku C program, který vykreslí pomocí znaku "*" na obrazovku čtverec zadané velikosti.


  Zadejte velikost ctverce: 5

  *****
  *  *
  *  *
  *  *
  *****

Napište program, který pro přirozená čísla a a b:

 • Vypíše prvních a násobků čísla b.
 • Vypočítá a-tou mocninu čísla b.
 • Vypočítá a-té Fibonacciho číslo.
 • Určí, kolik číslic má číslo a.
 • Sečte všechna celá čísla větší než a a menší než b.