11. seminář - 2. zápočtový úkol

TEACHINGZPC1

Pokyny k odevzdání

 • Na email roman.vyjidacek@upol.cz s předmětem ZPC1 - ukol 2. V případě špatného předmětu v emailu nebude úkol považován za odevzdaný. V emailu prosím uveďte své jméno.
 • Deadline 28. 12. 2021 23:59:59 SEČ.
 • Odevzdávejte pouze jeden soubor se zdrojovým kódem.
 • Celkový počet bodů který lze získat je 15.
 • Body budou strhávány například za:
  • Nefunkční program
  • Špatně formátovaný kód
  • Nesprávně (nelogicky) pojmenované proměnné a funkce.

Zadání

V jayku C naprogramujte nasledující úkoly:

Napište program v jazyku C, který definuje funkci, která, spočítá kořeny kvadratické rovnice. Funkce vrací 0 v případě, že rovnice nemá reálné řešení a 1 v případě, že reálné řešení má. Hlavní program načte hodnoty a,b,c. Pokud rovnice má reálné řešení, pak se výsledky vytisknou na obrazovku. V opačném případě je na obrazovku vytištěno, že reálné řešení nemá.

Povolené knihovny: stdio.h, funkce sqrt pro odpocninu z math.h

Napište program v jazyku C, který načte libovolný řetězec o konstantní délce (včetně mezer). Zjistěte délku řetězce pomocí funkce z knihovny <string.h>. V načteném řetězci nahraďte každý třetí znak nějakým zvoleným znakem (např. '_' nebo '*' atd.) a takto upravený řetězec vytiskněte na obrazovku.

Povolené knihovny: stdio.h, funkce strlen z string.h


  Zadej retezec: qweasdq weasd rwe xvxd
  Po uprave: qw_as_q _ea_d _we_xv_d

Napište v jazyku C funkci, která definuje jeden vstupní parametr typu řetězec, který obsahuje jednotlivé položky oddělené středníkem. Tato funkce provede parsování z jednoho řádku a jednotlivé údaje vypíše na obrazovku.

Povolené knihovny: stdio.h


  Zadej vstupni data:
  Ing;Jan;Novak;Ph.D.;vedouci divize;466046111;
  Vypis polozek:
  Ing
  Jan
  Novak
  Ph.D.
  vedouci divize
  466046111

Bonusový úkol

Napište program,který určí, zda-li je řetězec palindromem (čte se stejně odkonce jako od začátku).

Požadavky

 • Zdrojový kód bonusového úkolu musí být správně naformátován
 • Za špatné formátování se sthávají body. S formátováním Vám pomůže vývojové prostředí.
 • Odevzdání na 12. semináři.