1. seminář - Úvod: první program, IDE

TEACHINGZPC1

Užitečné odkazy

Úkoly

Vytvořte v jazyku C program, v němž budou definovány a inicializovány proměnné různých datových typů. Hodnoty proměnných pak vypište na obrazovku.

Příklad výstupu:


  Hodnota promenne cislo je: 3
  Hodnota promenne des_cislo je: 3.45
  Hodnota promenne muj_znak je: +
  Hodnota promenne male_cislo je: 1.2e-10

Napište v jazyku C program, který načte číslo v desítkové soustavě a vypíše ho na obrazovku v osmičkové a šestnáctkové soustavě.

Příklad výstupu:


  Zadejte cislo: 12
  Cislo 12 odpovida cislu 14 v osmickove soustave a cislu C v sestnactkove soustave.

Napište program, který vypíše velikosti všech základních typů na vašem počítači.

Napište program, který spočítá a vypíše obvod a obsah čtverce, známe-li jeho stranu.

Napište program, který převede velké písmeno na malé písmeno.

Napište program, který vypíše první a poslední číslici tříciferného čísla.

Napište program, vypíše osmimístné číslo, chápané jako datum ve tvaru DDMMYYYY jako opravdové datum. Například pro číslo 13122002 vypište 13. 12. 2002.