Základy programování 3 Java


Seznam seminářů

 1. Úvod do platformy Java
 2. Objekty a třídy
 3. Pole, generické datové typy, List
 4. Generické třídy, výčtové typy, String
 5. Vnořené třídy
 6. Kolekce
 7. Stream API
 8. Vyjímky a JavaDoc
 9. I/O Streamy
 10. Konkurentní programování
 11. Ant skripty
 12. Testování

Zápočet

Projekt

Pozor na plagiátorství: Pokud dva studenti odevzdají podobné práce, které se liší v názvech proměnných nebo formátováním, tak to znamená neudělení zápočtu oběma studentům bez ohledu na to kdo je autor a kdo kód opsal.