8. cvičení - Skriptování v shellu + sed


Úkoly

  1. Vytvořte skript (shell, sed), kterým pro všechy e-mailové adresy se jmény ze vstupu ve tvaru 'Jméno Příjmení <emailová@adresa>' na každém řádku vygenerujete z textového souboru jako šablony textové soubory, ve kterých budou značky (řetězce) JMENO a PRIJMENI nahrazeny jménem a příjmením ze vstupu a před textem bude na prvním řádku e-mailová adresa (mezi < a >) následovaná prázdným řádkem.

    1 bod

  2. Vytvořte skript (shell, sed), který z HTML dokumentu na vstupu vypíše pouze URL adresy odkazů (tj. hodnoty atributu HREF elementů A). Nezapomeňte korektně ošetřit i případy, kdy za jménem elementu A mohou být i jiné atributy než HREF a kdekoliv mezi A a HREF může být HTML kód zalomen na další řádek! Samotné URL adresy zalomeny nebudou.

    1 bod