7. cvičení


Zpracování textu: proudový editor sed


Základní použití

    
  sed [-n] [-e] 'příkazy' soubory
  sed [-n] -f script soubory
    
  

Výpis textu

    
  // Vytiskne obsah souboru (každý řádek 2x)
  sed 'p' text.txt

  // Vytiskne obsah souboru
  sed -n 'p' text.txt

  // Vytiskne první řádek
  sed -n '1p' text.txt

  // Vytiskne 1. až 5. řádek
  sed -n '1,5p' text.txt

  // Vytiskne první řádek následovaný dalšími 4.
  sed -n '1,+4p' text.txt

  // Vypíše každý druhý řádek
  sed -n '1~2p' text.txt
    
  

Mazání textu

    
  // Smazání každého druhého řádku
  sed '1~2d' text.txt

  // Uložení výsledku do souboru
  sed '1~2d' text.txt > output.txt

  // Modifikace původního souboru
  sed -i '1~2d' output.txt

  // Vytvoření zálohy souboru před modifikací
  sed -i.bak '1~2d' output.txt
    
  

Nahrazení textu

    
  // Syntaxe 's/old_word/new_word/'

  // Testovací soubor
  echo "this is the song that never ends
  yes, it goes on and on, my friend
  some people started singing it
  not knowing what it was
  and they'll continue singing it forever
  just because..." > annoying.txt

  echo "http://www.example.com/index.html" | sed 's_com/index_org/home_'

  // Tento příkaz nahradí pouze první výskyt slova "on" slovem "forward"
  sed 's/on/forward/' annoying.txt

  // Přidáním parametru g řekneme že chceme nahradit každý výskyt na řádku
  sed 's/on/forward/g' annoying.txt

  // Můžeme také nahradit pouze druhý výskyt na řádku
  sed 's/on/forward/2' annoying.txt

  // Pokud chceme vytisknout pouze řádky kde nastala změna
  sed -n 's/on/forward/2p' annoying.text

  // Pomocí parametru i ignotujeme malá a velká písmena
  sed 's/SINGING/saying/i' annoying.txt
    
  

Pokročileší vyhledávání textu

    
  // Nahradí text začínájící libovolným znakem následovaný libovolným řetězcem a končímím znaky at slovem REPLACED
  sed 's/^.*at/REPLACED/' annoying.txt

  // Uzavorkování textu který odpovídá regulárnímu výrazu
  sed 's/^.*at/(&)/' annoying.txt

  // Prohození prvních dvou slov na každém řádku
  sed 's/\([^ ][^ ]*\) \([^ ][^ ]*\)/\2 \1/' annoying.txt
    
  

Úkoly

 1. Vytvořte sed skript, který prohodí v tabulkovém textu (sloupce oddělené tabulátorem) první a druhý sloupec.

  1 bod

 2. Uvažujme text, ve kterém některé řádky představují nadpisy uvozené číslováním 1., 1.1, 1.1.1 atd. Vytvořte sed skript, který z textu vypíše pouze tyto nadpisy, bez číslování, ve stromové struktuře - odsazením levého okraje podnadpisů od levého okraje nadřazeného nadpisu mezerou.

  1 bod

 3. Vytvořte sed skript, který sloučí sousední řádky textu končící znakem -, pokud před ním nejsou mezery, spolu s následujícím řádkem (bez znaku - na konci) do jednoho řádku, s odstraněním znaků -.

  1 bod

 4. Vytvořte sed skript, který z textu vypíše jen řádky od řádku 10 do řádku 20 včetně v opačném pořadí řádků.

  1 bod