6. cvičení


Programování v shellu (Bash)

Úkoly

Obě Skupiny

  1. Vygenerujte 1000 souborů z následujícího úkolu s pořadovými čísly 0001 až 1000 a náhodným datem (ne nutně reálným, MM od 01 do 12, DD od 01 do 31, YYYY od 0001 do 9999).

    1 bod

  2. Uvažujme adresář s mnoha soubory fotek pojmenovanými (typicky) XYZNNNN.jpg, kde XYZ je nějaká předpona a NNNN je pořadové číslo fotky od 0000 do 9999. V každém souboru je textově datum pořízení fotky ve tvaru MM/DD/YYYY zleva zarovnané 0 (ve skutečnosti by bylo možné z JPEG souboru fotky získat datum a čas jejího pořízení z EXIF informací). ZIP archiv připraveného adresáře se soubory je na vyjidacek.cz/unix/files/fotky.zip , pro rozbalení spusťte unzip fotky.zip. Vytvořte skript, který přesune soubory do podadresářů s cestami ve tvaru YYYY/MM/DD. Každý podadresář bude existovat jen pokud v něm bude alespoň jeden soubor.

    1 bod