4. cvičení


Programování v shellu

Základní konstrukce bash lze nalézt v souboru bash_basics.sh.


Úkoly

Skupina 15:45-17:15

 1. Naprogramujte "hádání" (celého) čísla, které si uživatel myslí, z intervalu zadaného až dvěma parametry, sérií dotazů "je menší/větší než X?" algoritmem půlení intervalu. Při jednom parametru je první číslo 0, při žádném navíc druhé 100..

  2 body

 2. Implementujte zjednodušenou verzi programu seq výpis posloupnosti (celých) čísel oddělených mezerou od čísla zadaného jako první parametr do čísla zadaného jako třetí parametr, obojí včetně, s přírůstkem zadaným jako druhý parametr, pokud je počáteční číslo menší nebo rovno než cílové pro kladný přírůstek a obráceně. Při dvou parametrech je chybějící přírůstek roven 1, při jednom parametru je i chybějící počáteční číslo rovno 1.

  4 body


Skupina 17:30-19:00

 1. Napište skript, který po zadání mzdy vypočítá a na obrazovku vypíše výši odpovídající daně. Mzda bude načtena od uživatele. Výsledky budou zaokrouhleny na celá čísla.

  Výpočet

  Pro účel této úlohy uvažujme progresivní zdanění ve výši 10 % pro příjem do 10000, 20 % pro příjem od 10000 do 20000 a 30 % pro příjem nad 20000. Například, pokud máme hrubou mzdu 24000, bude se prvních 10000 danit 10 % (tj. daň z této části mzdy je 1000), dalších 10000 se daní 20 % (daň z této části je 2000) a zbývající 4000 se daní 30 % (daň je 1200). Celkovou výši daně pak vypočítáme jako součet jednotlivých "částečných" daní (tj. celková daň 4200).

  Příklad výstupu

  Zadaná mzda: 12000
  Odpovidající daň je: 1400
  Zadaná mzda: 33353
  Odpovidající daň je: 7005.9
  

  2 body

 2. Napište program, který vypíše na obrazovku všechna Twin prime která jsou větší než první parametr a menší než druhý parametr. Pokud není zadaný první parametr pak je jeho hodnota rovna 1 a pokud není zadaný druhý parametr pak je jeho hodnota rovna 100. Twin prime je dvojice prvočísel které se od sebe liší o 2.

  4 body