3. cvičení


Zpracování textu: základní programy a grep


Příkaz head

  
  // Vypíše prvních 10 řádků souboru
  head procesy.txt

  // Vypíše prvních 10 řádků z každého souboru
  head procesy.txt procesy2.txt

  // Udělá to samé co předchozí ale nevypisuje hlavičku
  head -q procesy.txt procesy2.txt

  // Vypíše 2 řádky od začátku souboru
  head -n 2 procesy.txt
  head -2 procesy.txt

  // Vrátí prvních n bajtů
  head -c 5 procesy.txt

  // Přesměrování do souboru
  head -n 2 procesy.txt > qux.txt

  // Použití roury
  ls | head

  // Presměrování na konec souboru
  ls | head >> baz.txt
  

Příkaz tail

  
  // Vypíše posledních 10 řádků souboru
  tail procesy.txt

  // Vypíše posledních 10 řádků z každého souboru
  tail procesy.txt procesy2.txt

  // Udělá to samé co předchozí ale nevypisuje hlavičku
  tail -q procesy.txt procesy2.txt

  // Vypíše 2 řádky od konce souboru
  tail -n 2 procesy.txt
  tail -2 procesy.txt

  // Vrátí posledních n bajtů
  tail -c 5 procesy.txt

  // Přesměrování do souboru
  tail -n 2 procesy.txt > qux.txt

  // Použití roury
  ls | tail

  // Presměrování na konec souboru
  ls | tail >> baz.txt
  

Příkaz wc

  
  // Vrátí počet řádků, slov a bitů v souboru
  wc procesy.txt

  // Vrátí počet řádků
  wc -l procesy.txt

  // Vrátí počet znaku
  wc -m procesy.txt

  // Vrátí počet slov
  wc -w procesy.txt
  

Příkaz tac

Zobrazí obsah souboru na std výstupu ale v opačném pořadí.

  
  tac file.txt
  

Příkaz rev

Obrátí pořadí znaků v řetězci.

  
  echo "Hello" | rev
  

Příkaz sort

Setřídí řádky textového souboru.

  
  // Setřídí řádky podle abecedy
  sort fruit.txt

  // Setřídí řádky podle abecedy a výsledek uloží do souboru output.txt
  sort fruit.txt > output.txt
  sort -o output.txt fruit.txt

  // Setřídí řádky v opačném pořadí
  sort -r fruit.txt

  // Zkontroluje jestli je soubor setřízený pokud ne vrací první špatně umístěný řádek
  sort -c fruit.txt

  cat columns.txt
  01 Joe
  02 Marie
  03 Albert
  04 Dave

  // Soubor se třídí podle prvního sloupce
  sort columns.txt

  // Soubor se třídí podle druhého sloupce
  sort -k 2 columns.txt
  

Příkaz unique

Odstraní opakující se řádky.

  
  uniq unique.txt

  // Vypíše počet opakování
  uniq -c unique.txt

  // Vypíše pouze opakující se řádky
  uniq -d unique.txt

  // Vypíše neopakující se řádky
  uniq -u unique.txt
  

Příkaz cut

Odebere nebo vyjme část souboru.

  
  // Vybere 3. sloupec
  cut -f 3 cut.txt

  // Vybere 2 az 4 sloupec
  cut -f 2-4 cut.txt

  // Vybere 1. až 2. a 4. až 5. sloupec
  cut -f 1-2,4-5 cut.txt

  // Vybere 3. sloupec a dále
  cut -f 3- cut.txt

  // Vybere 3. znak na každém řádku
  cut -c 3 cut.txt

  // Vybere 3. až 12. znak na každém řádku
  cut -c 3-12 cut.txt

  // Vybere 3. až 12. Byte
  cut -b 3-12 cut.txt

  // Pomocí -d změníme oddělovač sloupců
  cut -f 1 -d ':' /etc/passwd
  

Příkaz paste

Vypíše obsah souborů vedle sebe.

  
  // Paralelně
  paste paste.txt paste2.txt

  // Sériově
  paste -s paste.txt paste2.txt

  // Změní oddělovač sloupců
  paste -d "-" paste.txt paste2.txt

  // Spojí dva soubory a oddělí je tabulátorem
  paste fruit.txt fruitLarge.txt

  // Spojí dva soubory ale oddělí je znakem =
  paste -d = fruit.txt fruitLarge.txt
  

Příkaz grep

Nástroj pro filtrování řádků na základě regularního výrazu.

  
  // Vybere řádky obsahující dané slovo
  grep parallels /etc/passwd
  grep "Feb 26 17:0" /var/log/kern.log

  // Rekurzivní procházení adresáře
  grep -r "banana" pokus

  // Vypíše řádky obsahující slovo
  grep -w "ps" procesy.txt

  // Vypíše počet nalezených řádků
  grep -cw "ps" procesy.txt

  // Řádky začínající znakem c
  grep "^c" file.txt

  // Řádky obsahující číslo
  grep "[0-9]" file.txt

  // Řádky obsahující slovo proces nebo file
  grep 'proces\|file' file.txt

  // Radky obsahujici slova o delce 7 - 8 znaku
  grep -E "[[:alpha:]]{7,8}" file.txt
  

Příkaz tr

Konvertuje nebo smaže znaky.

  
  // Preloží malá písmena na velká
  tr "[:lower:]" "[:upper:]" < fruit.txt

  // Odebere číslice
  echo "Abc123d56E" | tr -d '[[:digit:]]'

  // Nahradí znaky které nejsou A znakem t
  echo "Abc123d56E" | tr -c 'A' 't'

  // Nahradí mezery znakem /
  echo "Can you see how tr command can be wonderful?" | tr -s " " "/"

  // Nahradí více mezer jdoucí po sobě jednou
  echo "Can you         see how tr     command can be wonderful?" | tr -s " "
  

Úkoly

Skupina 15:45-17:15

 1. Vypište očíslované řádky souboru od řádku 10 do řádku 20 včetně v opačném pořadí řádků.

  1 bod

 2. Setřiďte tabulkový soubor (sloupce oddělené tabulátorem) podle třetího sloupce číselně sestupně.

  1 bod

 3. Prohoďte v tabulkovém souboru první a druhý sloupec.

  1 bod

 4. Vypište pouze řádky souboru, které nejsou v jiném souboru, tj. "rozdíl" souborů (jako rozdíl množin).

  1 bod

 5. Vypište seznam uživatelů ve tvaru "login_jmeno=JMENO PRIJMENI".

  1 bod

 6. Vypište pouze řádky souboru, které neobsahují dvě stejná čísla (na stejném řádku).

  3 body


Skupina 17:30-19:00

 1. Vypište očíslované řádky souboru /etc/passwd od řádku 6 do řádku 9 včetně v opačném pořadí řádků.

  1 bod

 2. Vypište seznam jmen uživatelských skupin do jedné řádky, jména oddělte mezerami. Seznam skupin se nachází v souboru /etc/group, který má opět textový formát:

   _analyticsusers:*:250:_analyticsd,_networkd,_timed,_reportmemoryexception

  V prvním poli je jméno skupiny, ve třetím číslo (GID) a ve čtvrtém seznam členů.

  1 bod

 3. Vypište do sloupečku seznam jmen skupin, do nichž patříte.

  2 bod

 4. Vypište seznam jmen uživatelů, setříděný vzestupně podle jejich UID. Seznam uživatelů naleznete v souboru /etc/passwd.

  1 bod

 5. V adresáři /etc najděte všechny soubory s příponou „conf“ a zjistěte, který z nich má nejvíce řádek.

  3 body