2. cvičení


Vlákna v programovacích jazycích

LISP

Pro potřeby tohoto předmětu budeme používat knihovnu od Dr. Osičky, která je ke stažení zde. V souboru load.lisp je nutné změnit cesty. Pak stačí pomocí LispWorks načíst soubor pomocí (Compile and Load...) load.lisp.

Instalace QuickLisp

 1. Quicklisp lze stáhnout na stránce https://www.quicklisp.org/beta/.
 2. Stažený soubor quicklisp.lisp načíst pomoci File > Compile and Load.
 3. Spustit instalaci pomocí (quicklisp-quickstart:install).

Instalace QuickLisp vytvoří složku quicklisp v domovském adresáři (Linux, macOS) nebo ve složce Users\jmeno (Windows).

Použití

  
    ;; aprogn (asynchronni progn)
    ;; syntax: (a-progn
    ;;       forma1
    ;;       forma2
    ;;       ...)
    ;; semantika: asynchronne vola vyhodnoceni forem, kazdou v jednom vlaknu
    ;;      vraci seznam zavolanych vlaken, ve vlaknech je navazana
    ;;      promenna pro standardni vystup

    (a-progn
     (+ 1 2)
     (* 2 2)
     (/ 2 2))

    ;; asynchroni dolist
    ;; syntax: (a-dolist (var list)
    ;;      body)
    ;; semantika: postupne vaze prvky list na promenou var, pro kazde navazani
    ;;      spusti body ve vlastnim vlakne, ve vlaknech je navazana promenna
    ;;      pro standardni vystup
    ;; navratova hodnota: seznam spustenych vlaken, vlakna jsou pojmenovana podle hodnot var

    (a-dolist (i '(1 2 3 4))
     (print i))
  

Úkoly

 1. Napište program, kde budou alespoň 2 vlákna n-krát inkrementovat čítač. Za n zvolte dostatečně velké číslo.

 2. Napište program, kde budou 2 vlákna každé z nich se uspí na náhodnou dobu a pak vypíše text na obrazovku.

 3. Naprogramujte nasledující algoritmus. Před implementací zkuste přijít na to co daný algoritmus dělá.

  Algorithm A
 4. Naprogramujte Welfare crook problem:

  Welfare crook problem
 5. Naprogramujte paralelní násobení matic.


Zdroje

[1] M. BEN-ARI, Principles of Concurrent And Distributed Programming, second edidion, 2006