KMI/OS2 - Operační systémy 2

TEACHING

Organizační informace

  • Zápočet bude udělen za získání minimálně 70% bodů ze zápočtového úkolu zadaného ke konci semestru.
  • Docházka je nepoviná ale doporučovaná
  • Za aktivní účast na cvičení lze získat 0.5 bodu.

Seznam cvičení

1. Cvičení

2. Cvičení

3. Cvičení

4. Cvičení

5. Cvičení

6. Cvičení

7. Cvičení

9. Cvičení

10. Cvičení

Zápočtové úkoly