Cvičení 7


Úkoly

  1. Napište třídu click-window-2, která bude potomkem třídy window. Kliká- ním do okna se bude vytvářet nový polygon: po každém kliknutí levým tlačítkem se přidá do polygonu vrchol, po kliknutí pravým tlačítkem se celý polygon smaže. Třída bude přepisovat metodu window-mouse-down bez volání zděděné metody.

  2. Definujte třídu circle-with-arrows, jejíž instance budou obsahovat kolečko a dvě šipky: doleva a doprava. Kliknutí na šipku posune kolečko směrem, kterým šipka ukazuje.

  3. Definujte potomka delete-item-picture třídy picture, jehož instance budou reagovat na kliknutí tak, že cíl kliknutí vymažou ze svého obsahu.

Úkoly mi nemusíte posílat, jedná se pouze o úlohy k procvičení.