Cvičení 4


Zdrojové kódy


  1. Napište metodu to-ellipse třídy circle, která vrátí elipsu stejného tvaru, jako kruh, jenž je příjemcem zprávy

  2. Přesvědčte se, že definice třídy ellipse splňuje podmínku principu zapouzdření. Pokud ne, upravte ji. Třída by měla mít čtyři vlastnosti: focal-point-1, focal-point-2, major-semiaxis a minor-semiaxis. První dvě by měly být jen ke čtení, druhé dvě i k zápisu. Dodejte také testy správnosti zapisovaných hodnot.

  3. Upravte také metodu to-ellipse třídy circle, aby vyhovovala principu zapouzdření.

  4. Doplňte do třídy ellipse vlastnosti potřebné ke kreslení.

  5. Definujte ve třídě ellipse metody pro kreslení a otestujte je.

  6. Definujte metody move,rotate a scale protřídu ellipse.

  7. Napište funkci, která vrátí instanci třídy picture, která se vykreslí zhruba jako na obrázku níže. K otočení elipsy použijte zprávu rotate. V případě potřeby třídu picture upravte.

    Ellipse

Úkoly mi nemusíte posílat, jedná se pouze o úlohy k procvičení.