Cvičení 3


 1. Elipsu v rovině lze zadat pomocí dvou ohnisek a jedné z poloos. Druhou poloosu už lze vždy dopočítat. Definujte třídu ellipse, která bude obsahovat slotyfocal-point-1 a focal-point-2. Sloty slouží k uchovávání dvou bodů, které jsou ohnisky elipsy. Volitelně můžete napsat metody pro přístup k těmto slotům (v níže uvedeném výpisu takové metody používáme; od příští kapitoly budete psát přístupové metody ke slotům povinně). Dále můžete ve třídě definovat další slot (sloty) na uchovávání potřebných informací o elipse.

 2. Definujte pro třídu ellipse metody major-semiaxis a minor-semiaxis, které vrátí délku hlavní (to je vždy ta delší) a vedlejší poloosy.

 3. Definujte pro třídu ellipse metody set-major-semiaxis a set-minor-semiaxis pro nastavení délky hlavní a vedlejší poloosy.

 4. Definujte pro třídu ellipse metodu current-center,která vráti novou instanci třídy point reprezentující střed elipsy

 5. Výstřednost elipsy je podíl vzdálenosti jejích ohnisek a délky hlavní osy (tj. dvojnásobku délky hlavní poloosy). Definujte pro třídu ellipse metodu eccentricity, která vrátí výstřednost elipsy.

Příklad volání

  
  CL-USER 1 > (setf e (make-instance 'ellipse))
  #<ELLIPSE 200B809F>

  CL-USER 2 > (setf (slot-value (focal-point-1 e) 'x) -1)
  -1

  CL-USER 3 > (setf (slot-value (focal-point-2 e) 'x) 1)
  1

  CL-USER 4 > (set-major-semiaxis e 2)
  #<ELLIPSE 200B809F>

  CL-USER 5 > (minor-semiaxis e)
  1.7320508

  CL-USER 6 > (* * *)
  3.0

  CL-USER 7 > (current-center e)
  #<POINT 21CD10A3>

  CL-USER 8 > (slot-value * 'x)
  0

  CL-USER 9 > (slot-value ** 'y)
  0

  CL-USER 10 > (eccentricity e)
  0.5

  CL-USER 11 > (set-minor-semiaxis e 1)
  #<ELLIPSE 200B809F>

  CL-USER 12 > (major-semiaxis e)
  1.4142135

  CL-USER 13 > (* * *)
  1.9999999
  

Úkoly mi nemusíte posílat, jedná se pouze o úlohy k procvičení.