Cvičení 2


 1. Naprogramujte v Lispu program, který po zadání mzdy vypočítá a na obrazovku vypíše výši odpovídající daně. Daň bude zadána pomocí lokální promenné.

  Výpočet

  Pro účel této úlohy uvažujme progresivní zdanění ve výši 10 % pro příjem do 10000, 20 % pro příjem od 10000 do 20000 a 30 % pro příjem nad 20000. Například, pokud máme hrubou mzdu 24000, bude se prvních 10000 danit 10 % (tj. daň z této části mzdy je 1000), dalších 10000 se daní 20 % (daň z této části je 2000) a zbývající 4000 se daní 30 % (daň je 1200). Celkovou výši daně pak vypočítáme jako součet jednotlivých "částečných" daní (tj. celková daň 4200).

  Příklad výstupu

    Zadaná mzda: 12000
    Odpovidající daň je: 1400
    Zadaná mzda: 33353
    Odpovidající daň je: 7005.9
    
 2. Napište program v jazyce Lisp, který vypíše na obrazovku všechna Twin prime menší než 100. Twin prime je dvojice prvočísel které se od sebe liší o 2.

  Příklad výstupu

    [3, 5], [5, 7], [11, 13], [17, 19], [29, 31], [41, 43], [59, 61], [71, 73]
    
 3. Naprogramujte Selection sort.

Úkoly mi nemusíte posílat, jedná se pouze o úlohy k procvičení.