Objektově orientované programování


Bližší informace o předmětu včetně zadaných úkolů naleznete na stránkách předmětu doc. Krupky dostupné zde

Seznam cvičení

  1. LISP, LispWorks
  2. LISP - Základní výbava
  3. Objekty a třídy
  4. Zapouzdření, polymorfismus
  5. Dědičnost
  6. Zpětná volání
  7. Klikání a jiné události

Zápočet

Zápočet bude udělen za vypracování zadaných úkolů. Úkoly posílejte na email r.vyjidacek@gmail.com s předmetěm OOP. Přehled získaných bodů naleznete zde.