7. seminář - Java FX 1

TEACHINGJJ2

Materiály k semináři

Úkoly

S využitím knihovny JavaFX naprogramujte jednoduchou aplikaci pro kódování textu pomocí Caesarovy šifry.

 • Bude se skládat z jednoho okna.
 • V okně budou:
  • textová oblast pro nezašifrovaný text,
  • textová oblast pro zašifrovaný text,
  • textové pole udávající počet znaků, o kolik pozic se má každý znak šifrovaného textu posunout,
  • popisky jednotlivých textových polí,
  • tlačítko zašifrovat, jehož stisknutím se nezašifrovaný text zašifruje a zobrazí v příslušném textovém poli,
  • tlačítko dešifrovat, jehož stisknutím se zašifrovaný text dešifruje a zobrazí v příslušném textovém poli,
  • menu, přes které půjde taktéž spustit šifrovaní/dešifrování a ukončit aplikace.
 • Předpokládejte, že přípustné znaky v kódovaných zpravách jsou jen velká písmena A až Z, mezera a tečka.
 • Pokud uživatel zadá neplatný vstup, bude o tom nějak informován.
 • Aplikace bude mít proti verzi pro Swing ještě jednu volbu: "vysvětli", která otevře nové okno, kde bude konkrétně zobrazeno, jak se jednotlivé znaky šifrovaly, resp. dešifrovaly.

Poznámky

 • Použijte vhodné komponenty a layout-managery. Konkrétní požadavky na použité komponenty nejsou kladeny.
 • Aplikaci vytvořte tak, aby odpovídala běžným konvencím grafických aplikací a bylo ji možné použít bez předchozího zaškolení obsluhy.
 • Nepoužívejte nástroje pro tvorbu formulářů z IDE ani jazyk FXML!

Vyřešené úkoly budou zkontrolovány na semináří.