5. seminář - Pokročilé funkce knihovny Swing 2

TEACHINGJJ2

Materiály k semináři

Úkoly

S využitím knihovny Swing naprogramujte komponentu JSwitch, která:

  • Bude reprezentovat dvoustavový přepínač, který vypadá přibližně takto.
  • Bude jí možno nastavit text pro jednotlivé stavy.
  • Bude reagovat na kliknutí myší, tj. kliknutí do příslušné poloviny přepne přepínač do odpovídajícího stavu.
  • Bude reagovat na klávesy, tj. klávesami vlevo a vpravo půjde měnit stav, stisk klávesy ENTER způsobí přepnutí stavu.
  • Každá změna stavu (bez ohledu na to, zda byla vyvolána myší či klávesnicí) způsobí vyvolání událostí, které lze přidat pomocí addActionListener(ActionListener actionListener). Pozor, mělo by být možné navázat více listenerů!
  • Nepoužívejte existující komponenty.
  • Komponenta by měla adekvátně reagovat na změnu velikosti.
  • Komponenta nesmí mít další logiku než tu, která je zmíněna výše.
  • Jak bude výsledná komponenta vypadat (barvy, kulaté/hranaté okraje) není příliš důležité. Rozhodující je korektně implementovat výše popsanou funkcionalitu.

Vyřešené úkoly zašlete do 29.3.2022 17:00 CET na email roman.vyjidacek@upol.cz s předmětem: JJ2_05. Zasílejte pouze zdrojové kódy. Pokud chcete zdrojové kódy poslat zkomprimované, použijte formát zip.