4. seminář - Pokročilé funkce knihovny Swing

TEACHINGJJ2

Materiály k semináři

Úkoly

S využitím knihovny Swing naprogramujte jednoduchou aplikaci, která bude mít následující vlastnosti:

  • Bude evidovat účtenky v rozsahu Semináře č. 1.
  • Hlavní formulář bude obsahovat seznam účtenek a menu s volbami pro přidání, editaci a odstranění účtenky.
  • Aplikace bude obsahovat minimálně dva dialogy. Jeden určený pro vkládání/editaci účtenek, druhý pro zadání jednotlivých položek na účtenku.
  • Oddělte uložení hodnot od jejich prezentace.
  • Použijte vhodné komponenty a layout-managery. Konkrétní požadavky na použité komponenty nejsou kladeny.
  • Aplikaci vytvořte tak, aby odpovídala běžným konvencím grafických aplikací a bylo ji možné použít bez předchozího zaškolení obsluhy.
  • Nepoužívejte nástroje pro tvorbu formulářů z IDE!

Vyřešené úkoly zašlete do 22.3.2022 17:00 CET na email roman.vyjidacek@upol.cz s předmětem: JJ2_04. Zasílejte pouze zdrojové kódy. Pokud chcete zdrojové kódy poslat zkomprimované, použijte formát zip..