10. seminář - Databáze

TEACHINGJJ2

Materiály k semináři

Úkoly

  • Navrhněte databázi, která bude schopna uchovávat informace o účtenkách v rozsahu dat známých z přechozích seminářů .
  • Navrhněte vhodné objekty pro reprezentaci dat.
  • Navrhněte vhodné objekty pro manipulaci s těmito daty.
  • Program by měl být schopen vytvořit, načíst, změnit a odstranit účtenku (včetně položek).
  • Na uživatelské rozhraní nejsou kladeny žádné nároky.

Vyřešené úkoly budou zkontrolovány na semináří.