2. cvičení


Systém procesů, úvod do shellu (Bash)

Výpis a ukončení procesů


Výpis procesů

  
  // UNIX přepínače, -e
  // BSD přepínače, aux

  // Vypíše procesz které ovládají terminál
  roman@virtual ~ $ ps

  // Vypíše procesy vlastněné uživatelem
  roman@virtual ~ $ ps x

  // Vypíše všechny procesy
  roman@virtual ~ $ ps ax/ps -e


  // Všechny procesy v užitelsky přívětivém formátu
  roman@virtual ~ $ ps aux/ps -ef/ps -eF ()


  // Vypíše všechny procesy ve stromové struktuře
  roman@virtual ~ $ ps auxf/ps -efH


  // Vypíše jen určité sloupce
  roman@virtual ~ $ ps axo pid
  roman@virtual ~ $ ps -eo pid


  // Vypíše proces na základě jména
  roman@virtual ~ $ ps -C bash


  // Vypíše procesy pro uživatele
  roman@virtual ~ $ ps U roman/ps -u roman

  // Vypíše strom procesu
  roman@virtual ~ $ pstree

  // Vypíše strom společně s argumenty
  roman@virtual ~ $ pstree -a

  // Vypíše strom společně s PID
  roman@virtual ~ $ pstree -p
  

Ukončení procesu

  
  // Spustíme libovolný program
  roman@virtual ~ $ gedit

  // Získáme PID
  roman@virtual ~ $ ps x

  // Ukončí aplikaci
  roman@virtual ~ $ kill pid (TERM)

  // Znovu spustíme aplikaci gedit
  roman@virtual ~ $ gedit

  // Zastaví aplikaci
  roman@virtual ~ $ kill -STOP pid

  // Probudí aplikaci
  roman@virtual ~ $ kill -CONT pid

  // Ukončí proces okamžitě
  roman@virtual ~ $ kill -KILL pid

  // Seznam všech signálů
  roman@virtual ~ $ kill -l

  // Znovu spustíme aplikaci gedit
  roman@virtual ~ $ gedit

  // Ukončí všechny instance programu gedit
  roman@virtual ~ $ killall gedit

  // Ukončí terminál i se všemi potomky
  roman@virtual ~ $ kill -KILL pid_terminalu
  

Řízení úloh

  
  // Spuštění úlohy na pozadí
  roman@virtual ~ $ gnome-calculator &
  [1] 4468

  // Vypíše bežící procesy
  roman@virtual ~ $ jobs
  [1]+ Running         gnome-calculator &

  // Vypíše běžící procesy společně s PID
  roman@virtual ~ $ jobs -l
  [1]+ 4468 Running         gnome-calculator &

  // Spustíme program gucharmap
  roman@virtual ~ $ gucharmap

  // Pomocí Ctrl + z jej zastavíme
  ^Z
  [2]+ Stopped         gucharmap

  // Přenesení na pozadí
  roman@virtual ~ $ bg
  [2]+ gucharmap &

  // Přenesení posledního programu na popředí
  roman@virtual ~ $ fg
  gucharmap

  // Přeneseme gucharmap na pozadí
  // Přeneseme gnome-calculator na popředí
  roman@virtual ~ $ fg 1
  gnome-calculator

  // Pomocí Ctrl + c ukončíme gnome-calculator
  // Pomocí Ctrl + d ukončíme terminál a gucharmap stále běží
  

Expanze jmen souborů a adresářů

  
  roman@virtual ~ $ echo ~
  /home/roman

  roman@virtual ~ $ echo *
  Desktop Documents Downloads fontconfig Music passwords
  Pictures pokusy Public public_html Templates Videos

  roman@virtual ~ $ echo p*
  passwords pokusy public_html

  roman@virtual ~ $ ls p*
  passwords

  pokusy:
  soubor.txt text.txt

  public_html:
  index.html

  roman@virtual ~ $ echo pokus?
  pokusy

  roman@virtual ~ $ echo p[a-o]*
  passwords pokusy

  roman@virtual ~ $ echo \*
  *

  roman@virtual ~ $ echo '*'
  *

  roman@virtual ~ $ echo "*"
  *

  roman@virtual ~ $ echo \'
  '

  roman@virtual ~ $ echo \\
  \

  roman@virtual ~ $ echo &
  [1] 8389

  roman@virtual ~ $ echo \&
  &

  roman@virtual ~ $ echo  a
  a

  roman@virtual ~ $ echo '  a'
    a
  

Přesměrování vstupu a výstupu

  
  // > - vystup, < - vstup

  roman@virtual ~ $ cd pokusy/

  // Získání obsahu souboru způsobem který už známe
  roman@virtual ~/pokusy $ cat text.txt
  Hello world!!

  // Obsah souboru za pomoci přesměrování vstupu
  roman@virtual ~/pokusy $ cat < text.txt
  Hello world!!

  // Přesměrování výstupu
  roman@virtual ~/pokusy $ echo Ahoj > text.txt
  roman@virtual ~/pokusy $ cat text.txt
  Ahoj

  // Přesměrování výstupu na konec souboru
  roman@virtual ~/pokusy $ echo Nazdar >> text.txt
  roman@virtual ~/pokusy $ cat text.txt
  Ahoj
  Nazdar

  // Presměrování vstupu i výstupu
  roman@virtual ~/pokusy $ cat < text.txt > kopie.txt
  roman@virtual ~/pokusy $ cat kopie.txt
  Ahoj
  Nazdar

  // Přesměrování vstupu i výstupu do stejného souboru
  roman@virtual ~/pokusy $ cat < text.txt > text.txt // text.txt bude prázdný

  // Uložení výstupu programu ps do souboru
  roman@virtual ~/pokusy $ ps aux > procesy.txt
  roman@virtual ~/pokusy $ cat procesy.txt
  USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
  root     1 0.0 0.2 119824 5984 ?    Ss  14:16  0:00 /sbin/init splash
  root     2 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:16  0:00 [kthreadd]
  root     4 0.0 0.0   0   0 ?    S<  14:16  0:00 [kworker/0:0H]
  root     6 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:16  0:00 [ksoftirqd/0]
  root     7 0.0 0.0   0   0 ?    S  14:16  0:00 [rcu_sched]

  // Roura
  roman@virtual ~/pokusy $ ps aux | less

  

Úkoly

 1. Vytvořte soubor datum.txt obsahujicí řádek “datum”.

 2. Vytvořte soubor datum2.txt obsahuji dva řádky. Na prvním je text “Datum:” a na druhém bude aktuální datum.

 3. Vytvořte soubor s názvem me.txt který bude vypadat nasledovně:

    Domovsky adresar:
    /home/parallels
  
    Obsah domovskeho adresare:
    total 60
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 24 13:39 Desktop
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Documents
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Downloads
    -rw-r--r-- 1 parallels parallels 8980 Jan 11 2017 examples.desktop
    -rw-rw-r-- 1 parallels parallels  0 Feb 26 10:42 gucharmap
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Music
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Pictures
    drwxrwxr-x 2 parallels parallels 4096 Feb 26 11:05 pokus
    drwxrwxr-x 2 parallels parallels 4096 Feb 26 10:47 pokus2
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Public
    -rw-r--r-- 1 parallels parallels 5357 Feb 26 10:14 q
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Templates
    drwxr-xr-x 2 parallels parallels 4096 Jan 11 2017 Videos
  
    Aktualne bezici procesy
    USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
    paralle+ 2733 0.0 0.4 22368 4876 pts/17  Ss  11:17  0:00 bash
    
 4. Spusťte si v terminálu libovolný proces (například gedit) přesunte jej na pozadí. Pak spusťte další program gucharmap a také jej přeneste do pozadí. Následně do souboru jobs.txt vypiště bežící úlohy a ukončete program gedit. Dále přeneste gucharmap do popředí a ukončete terminál ve kterém tento program běží.