8. cvičení


Transakční paměť

Pro práci s transakční pamětí budeme používat knihovnu STMX.

Úkoly

 1. Synchronizujte 1. úkol ze 2. cvičení pomocí transakcí.

 2. Synchronizujte 3. úkol z 5. cvičení pomocí transakcí.

 3. Naprogramujte převod mezi bankovními účty za pomocí transakcí.

    
      (transfer 1000 account1 account2))
      (transfer 300 account2 account1)))