Paralelní programování


Seznam cvičení

  1. Úvod, Pojmy: historie, scenář
  2. Programování s vlákny
  3. Producent-Konzument
  4. Bariéry
  5. Semafory
  6. Semafory
  7. Semafory
  8. Transakční paměť
  9. Posílání zpráv
  10. Posílání zpráv

Zápočet


1. Zápočtový úkol

Úloha společné toalety

Termín odevzdání: 31. 3. 2019 23:59:59 SEČ

Způsob odevzdání: na email r.vyjidacek@gmail.com s předmětem PARA

Předopokládejme že pracujeme na oddělení, kde jsou pouze jedny toalety, které mohou být využívané jak muži tak i ženami. Platí ale následující pravidla:

Při řešení nezapomeňte zabránit hladovění. Tedy tomu aby se na toaletě střídaly pouze muži a ženy musely do nekonečna čekat. Tuto úlohu vyřešte pomocí semaforů.

2. Zápočtový úkol

Problém horské dráhy

Termín odevzdání: 22. 4. 2018 23:59:59 SEČ

Způsob odevzdání: na email r.vyjidacek@gmail.com s předmětem PARA

Mějme n vláken které nám reprezentují pasažéry a jedno vlákno reprezentující vozidlo. Pasažéři opakovaně čekají až budou moci jet ve vozidle, do kterého může nastoupit C pasažérů, kde C < n. Vozidlo vyjede na horskou dráhu pouze pokud je plné.

Dále platí následující pravidla:

Úlohu řešte pomocí semaforů. Trvaní procesu nastupování, vystupování a jízdu vozidla simulujte pomocí sleep.


© Roman Vyjídáček