6. cvičení - Bariéry


Úkoly

  1. Máme n procesů P[1:n], kde n je sudé. Každý proces provede sérii kol. V lichá kola provedou liché procesy P[liche] výměnu s P[liche+1] pokud jsou tyto dvě hodnoty nesetřízené. V sudá kola provedou sudé procesy P[sude] výměnu s P[sude+1] pokud jsou tyto dvě hodnoty nesetřízené. Procesy P[1] a P[n] nedělají nic v sudá kola.

  2. (Bodovaný) Upravte první úkol tak, aby program skončil hned jak bude pole setřízeno.