3. cvičení - Semafory


Vytváření vláken a použití semaforů

  
    ;; Vytváření vláken pomocí makra thread. Takto spuštěné vlákno je inhed spuštěno
    ;; ale vlákno které vytvořilo nové vlákno pomocí makra nečeká na dokončení výpočtu.
    (thread
     (sleep 4)
     (apply #'* '(1 2 3 4 5 6 7 8 9)))

    ;; Pokud chceme počkat až nové vlákno dokončí výpočet použijeme k tomu metodu join-thread
    (join-thread (thread
            (sleep 4)
            (apply #'* '(1 2 3 4 5 6 7 8 9))))

    ;; Další možností jak vytvořit vlákno je vytvoření instance třídy thread.
    (make-instance 'thread :function (lambda ()
                      (sleep 4)
                      (apply #'* '(1 2 3 4 5 6 7 8 9))))

    ;; Takto vytvořené vlákno je nutné spustit pomocí metody start-thread
    (start-thread
      (make-instance 'thread :function (lambda ()
                        (sleep 4)
                        (apply #'* '(1 2 3 4 5 6 7 8 9)))))

    ;; Vytvoření semaforu
    (let ((sem (semaphore 1)))
      body)

    ;; Čekání a signalizace na semaforu
     (let ((sem (semaphore 1)))
       (wait-on-semaphore sem)
       ;; Critical section
       (signal-semaphore sem))

    ;; Pokud se proces nachází v kritické sekci tak v této části programu může nastat
    ;; chyba (např. zápis do neexistujícího souboru) V takovém případě vlákno neopustí
    ;; kritickou sekci a neuvolní zámek, který zajišťuje, že do kritické sekce se dostane
    ;; nejvýše jedno vlákno. Řešením je obalit kritickou sekci blokem, který vždy provede
    ;; odemknutí zámku nezávisle na tom, zda v kritické sekci nastala chyba.

    (unwind-protect
      (progn ...kriticka sekce...)
     (signal-semaphore ...))

  

Úkoly

 1. Upravte úkol 1 ze 2. cvičení tak, aby přístup ke sdílené proměnné byl synchronizován.

 2. Napište program, kde budou 3 procesy. První bude producent a bude generovat dvojice náhodných čísel. Druhý proces bude zjíšťovat jestli jsou tato dvě čísla soudělná. Pokud ano tak bude třetímu procesu poslána 1 jinak 0. Třetí proces bude počítat počet jedniček a počet všech čísel která mu pošle druhý proces.

 3. (Bodovaný) Upravte druhý úkol tak aby program skončil pokud třetí proces obdrží N jedniček.