2. cvičení


Použití Common Lisp knihovny

  
    ;; Paralelní progn
    ;; SYNTAXE:

    (pprogn
      (expr-1)
      (expr-2)
      .
      .
      .
      (expr-n))

    ;; Každý expr-i je spuštěn ve vlastním vlákně.
    ;; A vlákno ve kterém byl pprogn vyhodnocen počka až vsšchna ostatní vlákna dokončí výpočet.


    ;; Příklad
    (pprogn
      (+ 1 1)
      (+ 2 2))

    ;; Paralelní dotimes
    ;; SYNTAXE:

    (pdotimes (i n)
      body)

    ;; Pro každé i z intervalu [0, 9] se vytvoří nové vlákno
    ;; a v tomto vlákně je vyhodnoceno tělo.

    ;; Příklad
     (pdotimes (i 10)
      (print i))

    ;; Paralelní dolist
    ;; SYNTAXE:

    (pdolist (i list)
      body)

    ;; Každý prvek z list se navážena proměnou i a se vytvoří nové vlákno
    ;; a v tomto vlákně je vyhodnoceno tělo.

    ;; Příklad
     (pdolist (i '(1 2 3 4 5 6))
      (print i))

  

Úkoly

 1. Napište program, kde budou alespoň 2 vlákna n-krát inkrementovat čítač. Za n zvolte dostatečně velké číslo.

 2. Napište program, kde budou 2 vlákna každé z nich se uspí na náhodnou dobu a pak vypíše text na obrazovku.

 3. Naprogramujte nasledující algoritmus. Před implementací zkuste přijít na to co daný algoritmus dělá.

  Algorithm A
 4. (Bodovaný) Naprogramujte paralelní násobení matic.


Zdroje

[1] M. BEN-ARI, Principles of Concurrent And Distributed Programming, second edidion, 2006