11. cvičení - Zasílání zpráv

Instalace balíčků

Instalace MPI (Windows 10)

 1. Stáhnout (odkaz ke stažení) a nainstalovat msmpisdk.msi a MSMpiSetup.exe.
 2. Nastavit Path na místo instalace MPI (C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\MPI). Návod na nastavení Path lze najít zde.
 3. Instalace mpi4py.
  
  py -m pip install mpi4py
  

Instalace MPI (macOS)

  
  brew install mpich
  pip install mpi4py
  

Instalace MPI (Linux)

  
  python3 -m pip install mpi4py
  

Použití mpi4py

  
  from mpi4py import MPI

  comm = MPI.COMM_WORLD
  size = comm.Get_size()
  rank = comm.Get_rank()

  if rank == 0:
   print("First rank")
  elif rank == 1:
   print ("Second rank")
  else:
   print("Not first or second rank")

  print("Hello world from rank", str(rank), "of", str(size))
  

Spuštění programu

  
  # Linux a macOS
  mpiexec -n 4 python mpi_hello_world.py

  # Windows 10
  mpiexec -n 4 py mpi_hello_world.py
  

Úkoly

(Bodovaný) Pomocí zasílání zpráv naprogramujte paralelní násobení matic, kde A a B jsou čtvercové matice reprezentované seznamy. Počet procesorů použitých pro výpočet bude roven velikosti matice A, kde proces i vypočítá i-tý řádek matice C.